B&B - Priser

Priset gäller per påbörjad kalenderdag.

Vid lång vistelse ges rabatt enligt överenskommelse.

                                                                                                                      

DAGISHUNDAR                                  Vardag             Helg

Övernattning                                       400:-

Helgpassning                                                              500:-                                                                                                                              

 

 

PASSNING ÖVER DAGEN                  Vardag             Helg
Hämtas och lämnas samma dag.

Vuxen hund                                         400:-                500:-

Valp/unghund                                      450:-                500:-

Dagshund som kräver extra arbete (rädd, osäker, stressad, sjukdom) tas emot individuellt och i mån av tid. 

 

B&B DYGNSPRIS                               Vardag               Helg

Vuxen hund                                        500:-                  500:-

Valp/Unghund                                     500:-                  600:-

HÄMTNING & LÄMNING - HUNDBITEN I DANDERYD

Hämtning & lämning på HundBiten       50:- / resa   
Detta i mån av tid och efter övenskommelse. 
OBS! Endast vardagar mellan 08.00-18.00